Når uhellet er ute.... / When an accident happens ....

Les mer / Learn more

Når uhellet er ute.... / When an accident happens ....

Det hender at ullplagg havner i feilvask og dermed tover seg (les: Krymper). Dette skal ikke skje med våre Meminiplagg om vaskeanvisningen blir fulgt. Husk å sjekke innstillinger på vaskemaskin for trommelhastighet! Om uhellet allikevel er ute finnes det nå produkter på markedet som er verdt å prøve. Et av disse er den norske oppfinnelsen Unshrinkit. Denne kan du lese mere om og kjøpe her: http://www.yourvismawebsite.com/thune-import

Ouups - I shrinked it!!!!

Sometimes it happens that woolen garments end up shrinking due to the wrong washing . This should not happen with our Memini wool garment if the washing instructions are followed. Remember to check the settings on the washing machine for reel  speed! If the accident happens, there are now products on the market that are worth trying.

Tilbake
Vikonsept AS | Fjellvegen 1a, 5532 Haugesund, Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605